Ragility.nl  >  Home

Disclamer

Login

Ragility Business Solutions is een innovatief consultancy bedrijf. Het richt zich op het aan het werk zetten van kennis en energie in organisaties. Zowel bij individuele medewerkers als in groepen, afdelingen, organisaties en over organisaties heen.

Organisaties zijn complexe dynamische systemen bestaande uit individuen en groepen die vele formele en informele onderlinge relaties hebben. Eigenlijk zijn het netwerken van real life interacties. Het werkelijke potentieel bestaat uit kennis en energie. De prestaties van een organisatie wordt in sterke mate bepaald door ...

Ragility zet kennis en energie beter aan het werk. Dit noemen we ook wel het ontketenen van de spirit. Centraal staat het realiseren van concrete resultaten voor mens, organisatie en de aarde.

Om kennis en energie beter aan het werk te zetten kijkt Ragility naar:
(i) de organisatie en zijn omgeving,
(ii) de mens in "bedrijf" en zijn omgeving, (inclusief de fysieke werkomgeving en de thuis situatie).

    De productgroepen van Ragility Business Solutions zijn:
  • Energie in organisaties
  • Mens in de mens in "bedrijf"
  • Leren van incidenten en risico's
  • Kennismanagement
  • Management cybernetics
  • Intelligente wendbare organisaties

Voor nadere inlichting kunt u vrijblijvend contact opnemen met Dr. André Spijkervet.

Ragility Business Solutions B.V.

Anne Franklaan 62
2135HB Hoofddorp
tel: 023-5442077
fax: 023-5442488
e-mail: info.RBS@ragility.nl