Ragility.nl  >  Home  >  Wie zijn we

Disclamer

Login

Ragility

-- Wie zijn we --

Ragility Business Solutions is een innovatief consultancy bedrijf. Het richt zich op het aan het werk zetten van kennis en energie in organisaties. Zowel bij individuele medewerkers als in groepen, afdelingen, organisaties en over organisaties heen.

Organisaties zijn complexe dynamische systemen bestaande uit individuen en groepen die vele formele en informele onderlinge relaties hebben. Eigenlijk zijn het netwerken van real life interacties. Het werkelijke potentieel bestaat uit kennis en energie. De prestaties van een organisatie wordt in sterke mate bepaald door in hoeverre de kennis en energie van de individuele medewerkers en groepen wordt vrijgemaakt en benut. In de dagelijkse praktijk wordt dit geweldige potentieel veelal ad hoc en beperkt ingezet. Daardoor hebben organisaties zichzelf onbewust onnodig grote beperkingen opgelegd.

Het beter inzetten van kennis en energie brengt zowel de mens als de organisatie tot prestaties voorbij zijn huidige grenzen. Dit staat bekend als het ontketenen van de spirit in mens en organisatie. Het resultaat is: intelligente wendbare organisaties die duurzaam hoge prestaties leveren in een veranderende omgeving.

Figuur: Ontketen de spirit

Speerpunten van Ragility Business Solutions zijn:
De mens in de mens: het ontwikkelen en bewust gebruiken van meerdere intelligenties (verstand, gevoel, intuïtie etc) en innerlijke energie door de individuele medewerkers.<
Het managen van kennis in organisaties
Het managen van energie in organisaties
Effectieve en adaptieve organisatie structuren
Leren van incidenten en risico’s

Figuur: Samenhang van de speerpunten

Ragility Business Solutions werkt op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Onze aanpak is gebaseerd op:
1. Een integratie van de (nieuwste) wetenschappelijke inzichten uit vele disciplines en best practices uit de dagelijkse praktijk (van bedrijven, topsport, de natuur, etc)
2. De vertaling daarvan naar toepassingen die werken in de dagelijkse praktijk van de klant.

Centraal hierbij staat het realiseren van concrete en meetbare verbeteringen, zowel op korte termijn als structureel.

De adviseurs hebben een multidisciplinaire achtergrond. De partners hebben met het aan het werk zetten van kennis en energie - in nationaal en internationaal verband - meer dan 25 jaar ervaring opgedaan in diverse functies.

Ragility Business Solutions is een onderdeel van Ragility bv en werkt nauw samen met Inner Ragility. Inner Ragility richt zich op de mens en Ragility Business Solutions op de organisatie.