Ragility.nl  >  Home  >  Ontketen de spirit

Disclamer

Login

Ragility

"What's most important is invisible to the eye."

~ Jonathan Day ~

-- Ontketen de Spirit van de organisatie --

Mensen en daarom ook groepen van mensen zoals organisaties, hebben van nature geweldige mogelijkheden. Zo hebben ze van nature de mogelijkheden om zich aan te passen aan de steeds complexer wordende en sneller veranderende mondiale wereld waarin het voor de organisatie draait om kennis. In de dagelijkse praktijk hebben organisaties zichzelf echter grote beperkingen opgelegd door de verouderde mens- en organisatiebeelden die ze gebruiken. Zo accepteren ze performance grenzen die ver onder de van nature aanwezige mogelijkheden liggen. Immers de besturing van een organisatie is zo goed als het model dat men hanteert.

Uitdaging in de 21ste eeuw
De toekomstige welvaart – en zelfs het overleven – van de ontwikkelde economieën zal in toenemende mate afhangen van de productiviteit van de kenniswerkers.

Peter Drucker

De uitdaging voor deze eeuw is om het werkelijke potentieel van mensen en organisaties vrij te maken en te gebruiken. Daarvoor zijn nieuwe mens- en organisatiebeelden nodig. Een cruciale rol spelen daarbij de kennis- en energieprocessen. Het bewust gebruiken en (verder) ontwikkelen van de kennis- en energieprocessen ontketent de spirit in mens en organisatie. De spirit brengt mens en organisatie tot prestaties voorbij hun huidige grenzen. Wij gebruiken daarvoor o.a. het zgn. living system model. Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zijn:
Kennisprocessen in de organisatie
Organisatie energie
Structuur afstemmen op het vrijmaken en gebruiken van het werkelijk potentieel van mensen
Wisselwerking tussen kennis- en energieprocessen, structuur en omgeving
Inzicht in de werking van de organisatie als geheel
Terugkoppeling vanuit de praktijk
Kennis- en energieprocessen bij de mens

What’s most important is invisible to the eye

Jonathan Day (McKinsey)