Ragility.nl  >  Home  >  Case for action

Disclamer

Login

Ragility

"What's most important is invisible to the eye."

~ Jonathan Day ~

-- Case for action / Wake-up call --

Algemeen

  In deze tijd draait het om kennis, het omgaan met de toenemende complexiteit en veranderingen die elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. De huidige (verouderde) mens- en organisatiebeelden zorgen daarbij voor een enorme verspilling / beperkt gebruik van de schaarse middelen. Signalen daarvoor zijn:
 • De manier van omgaan met kennis      Lees meer   >>
 • De manier van omgaan met incidenten      Lees meer   >>
 • Het omgaan met complexiteit en veranderingen      Lees meer   >>
 • Het tegen zijn grenzen aanlopen van de individuele medewerker      Lees meer   >>
 • De manier van omgaan met energie in organisaties      Lees meer   >>
 • De lage vitaliteit van organisaties      Lees meer   >>

Uitdaging in de 21ste eeuw
De toekomstige welvaart – en zelfs het overleven – van de ontwikkelde economieën zal in toenemende mate afhangen van de productiviteit van de kenniswerkers

Peter Drucker

Op basis van het living system model kunnen deze signalen worden teruggebracht tot tot oorzaken die in onderstaande figuur zijn weergeven als (1) tot en met (5).

Figuur: Huidige situatie bij mens en organisatie in termen van het living system model
(Grijze lijn = weinig aandacht in de praktijk)

  De meeste aandacht wordt besteed aan het zichtbare, de structuur en de expliciete kennis. Aan het onzichtbare wordt weinig aandacht besteed en als het wel gebeurt dan is het gefragmenteerd en geïsoleerd (zonder te kijken naar onderlinge relaties). Zo wordt o.a. weinig expliciete aandacht (wordt aan toeval overgelaten) besteed aan:
 • Het overgrote deel van het onzichtbare I ( "1" in bovenstaande figuur)
 • De organisatie energie (in richting en grootte) / energieprocessen ("2" in bovenstaande figuur)
 • De wisselwerking tussen I, E, S en de omgeving ("3" in bovenstaande figuur)
 • De kennis- en energieprocessen bij de mens ("4" in bovenstaande figuur)
 • De invloed van de bedrijfsomgeving op de kennis- en energieprocessen bij de mens ("5" in bovenstaande figuur)
 • Het resultaat van dit alles is: beperkte prestaties en beperkte vitaliteit ("6" in bovenstaande figuur)