Ragility.nl  >  Home  >  Productgroepen

Disclamer

Login

Ragility

"Energie in organisatie" richt zich op (i) het inzicht krijgen in de organisatie energie, (ii) het inzicht geven in de mogelijkheden om de organisatie energie te vergroten en productief in te zetten en (iii) het ondersteunen van organisaties bij het verbeteren van de organisatie energie.

Wat is organisatie energie?

Organisatie energie is de energie van een groep, afdeling of organisatie. Deze energie is niet ...

Deze pagina is in bewerking.

De werkzaamheden binnen deze productgroep worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Inner Ragility. Meer informatie over deze dienstverlening kunt u vinden op onze website van Inner Ragility.

LIR richt zich op leren van incidenten en risico’s binnen dynamische socio-technische systemen, op alle niveaus binnen de organisatie en over organisaties heen. Risico management wordt daarbij benaderd als een control functie. Het doel is het realiseren van een ongestoorde hoge overall performance en van breakthrough in performance.

Het nut van de analyse van incidenten en ...

Kennismanagement (KM) is gericht op het doelmatig en effectief creëren, ontwikkelen, opbouwen ,veiligstellen, verspreiden en toepassen van de benodigde kennis. Centraal staat het realiseren van continue verbeteringen in de bedrijfsvoering en concurrentie kracht. In hedendaagse termen als: kosten, kwaliteit, service, snelheid en ROI. Het strekt zich uit over alle niveaus van een organisatie en - voor zover van toepassing - over een conglomeraat van ...

    Management cybernetics richt zich op de structuur van allerlei soorten organisaties. Het geeft antwoorden op vragen waar managers dagelijks mee worden geconfronteerd door de toenemende complexiteit in combinatie met een toenemende dynamiek en onzekerheid. Voorbeelden van die vragen zijn:
  • Hoe snel inspelen op veranderingen in locale markten?
  • Hoe omgaan met toenemende complexiteit?
  • Hoe synergie tussen de onderdelen ...

Binnen deze productgroep richten we ons op het ontketenen van de spirit in organisaties. Het resultaat is intelligente wendbare organisaties met hoge prestaties in een veranderende complexe omgeving.

    Onze aanpak is o.a. gebaseerd op:
  • Nieuwe organisatie- en mensbeelden, zoals: living system model, viable system model en "een mens is meer dan een hoofd dat denkt en lijf dat loopt"
  • ...