Ragility.nl  >  Home  >  Ontketen de spirit

Disclamer

Login

Ragility

"What's most important is invisible to the eye."

~ Jonathan Day ~

-- Ontketen de Spirit van de organisatie --

  Mensen nemen een bijzondere plaats in binnen organisaties. Zij zijn het die organisaties levend (kunnen) maken! Door hun eigen intelligentie zijn ze in staat tot:
 • Waarnemen van zichzelf en de omgeving
 • inspelen op / aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • managen van zijn eigen energie
 • werken met onzekere / beperkte informatie en toch de juiste beslissingen te nemen
 • beïnvloeden van en vormgeven aan de omgeving
 • leren van ervaringen
 • Kennis delen
 • Bijdragen aan de viability van het grotere geheel waartoe ze behoren.

Voor de organisatie kan de eigen intelligentie van de individuele medewerker positief en negatief uitpakken.

  Positief: mens als hero
 • Reageren op onvoorziene omstandigheden
 • Verder kijken dan hun directe taak
 • Waarschuwen als er iets mis dreigt te gaan (op basis van eerdere ervaringen en vroege signalen)
 • "systems intelligent"
 • etc.
  Negatief: mens als hazard
 • Nastreven van eigen doelen die niet in lijn zijn met die van de organisatie
 • Weinig gericht werken
 • Niet gemotiveerd / vermoeid / geen energie, …
 • Fouten maken
 • etc.

Wat een medewerker uiteindelijk in de praktijk presteert wordt bepaald hoe hij met zijn eigen kennis- en energieprocessen kan en wil omgaan. Deze processen - zoals bv. kennisdelen, kennis van andere toepassen en kennis creeren – zijn namelijk niet af te dwingen. Ze worden bepaald door (1) de individuele medewerker (2) de wisselwerking met de werkomgeving en (3) de werk-prive relatie.

Bij de individuele medewerker speelt met name een rol in hoeverre de medewerker in staat is zijn rationele vermogens, intuïtie en gevoel bewust te integreren in de praktijk van alledag (inner agility), tbv. enerzijds innovatie en smart decision making en anderzijds de eigen ontwikkeling en gezondheid.

De organisatie kan de medewerker ondersteunen bij het (verder) ontwikkelen en gebruiken van zijn kennis- en energieprocessen. Zij kan die processen positief en negatief beinvloeden.

Figuur: Invloed van de omgeving op de mens (innerlijke kennis- en energie processen)

Voorbeelden van factoren die de kennis- en energieprocessen van de individuele medewerker beïnvloeden.

  Positieve invloed
 • Missie en waarden die aanspreken
 • Ondersteuning bij het verwerken van negatieve emoties
 • Uitdagende kennisomgeving
  Negatieve invloed
 • Slecht humeur van de baas
 • Deprimerende fysieke werkomgeving
 • Weinig autonomie
 • Ontkennen van emoties / "emotions are not done"
 • Te hoge werkdruk