Ragility.nl  >  Home  >  Ontketen de spirit

Disclamer

Login

Ragility

"What's most important is invisible to the eye."

~ Jonathan Day ~

-- Ontketen de Spirit van de organisatie --

What's most important is invisible to the eye.

Jonathan Day

    Belangrijke aandachtsgebieden voor het ontketenen van de spirit zijn:
  • Kennisprocessen in de organisatie (Intelligentie), zoals bv: kennisopbouwen (kennis van buiten binnenhalen, R/D, integratie van kennisgebieden, trends in omgeving ontdekken, etc), kennisdelen, kennis toepassen ( decision making, maken van plannen, etc).
  • Organisatie energie / energieprocessen, zoals bv.: een uitdagende kennisomgeving, een missie die aanspreekt, energizing networks
  • Organisatiestructuur afstemmen op het vrijmaken en gebruiken van het werkelijk potentieel van mensen
  • Wisselwerking tussen kennis- en energieprocessen, structuur en omgeving / inzicht in de werking van de organisatie als geheel
  • Terugkoppeling vanuit de praktijk, zoals bv leren van positieve en negatieve ervaringen
  • Kennis- en energieprocessen bij de mens, zoals bv.: gebruik van verstand, intuïtie en gevoel, visualiseren, het omgaan met emoties en stress en het gebruik van willpower.

What makes real leaders truly effective?
The answer is deceptive simple: willpower. If you think you have it, then think again, because you’re probably among the 90 percent of managers who don’t.

Heike Bruch 2004

Effective leadership is impossible without the force of personal energy and focus.

Heike Bruch 2004

Figuur: Aandachtsgebieden voor het ontketenen van de spirit