Ragility.nl  >  Home  >  Productgroepen  >  Intelligente wendbare organisaties

Disclamer

Login

Ragility

-- Intelligente wendbare organisaties --

Binnen deze productgroep richten we ons op het ontketenen van de spirit in organisaties. Het resultaat is intelligente wendbare organisaties met hoge prestaties (voorbij de nu in de praktijk geaccepteerde bovengrens) in een veranderende complexe omgeving.

Onze aanpak is o.a. gebaseerd op:
Nieuwe organisatie- en mensbeelden, zoals: living system model, viable system model en "een mens is meer dan een hoofd dat denkt en lijf dat loopt"
Integrale / systemische benadering met enerzijds organisatie, mens, business omgeving en fysieke werkomgeving en anderzijds structuur, intelligentie / kennisprocessen, energie en omgeving (zie ook figuur 1 en 2)
Groeipad benadering met korte termijn (quick win – win’s) en langere termijn resultaten voor zowel de organisatie als de medewerkers

Figuur 1: Integrale / systemische benadering met organisatie, mens, business omgeving en fysieke werkomgeving

Figuur 2: integrale / systemische benadering met structuur, intelligentie / kennisprocessen, energie en omgeving

Belangrijke aandachtsgebieden zijn:
Kennisprocessen in de organisatie (Intelligentie), zoals bv: kennisopbouwen (kennis van buiten binnen halen, R/D, integratie van kennisgebieden, trends in omgeving ontdekken, etc), kennisdelen, kennis toepassen (decision making, maken van plannen, etc)
Organisatie energie / energieprocessen, zoals bv.: een uitdagende kennisomgeving, een missie die aanspreekt, energizing networks
Organisatiestructuur afstemmen op het vrijmaken en gebruiken van het werkelijk potentieel van mensen
Wisselwerking tussen kennis- en energieprocessen, structuur en omgeving
Inzicht in de werking van de organisatie als geheel
Terugkoppeling vanuit de praktijk, zoals bv leren van positieve en negatieve ervaringen
Kennis- en energieprocessen bij de mens, zoals bv.: gebruik van verstand, intuïtie en gevoel, visualiseren, het omgaan met emoties en stress en het gebruik van willpower.

Onze dienstverlening binnen deze productgroep omvat: het opstellen, uitvoeren en begeleiden van groeipaden voor het ontketenen van de spirit in organisaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise uit de andere productgroepen en wordt voor het mensdeel ook samengewerkt met Inner Ragility.